Computer Club Weesp

Welkom op de website van de Computer Club Weesp

Laatste nieuws in het kort


Woensdag 13 december 2017 is de laatste avand van het jaar, want zijn op de 20ste en 27ste gesloten!

Woensdag 3 januari 2018 beginnen we om 19:30 uur met de nieuwjaarsborrel. Alle leden zijn van harte welkom!
Op zaterdag 10 september 2016 hebben we onze opendag gehad en staan ook in het Vechtjournaal van 15-09-2016.
Bij deze de link naar het artikel.


Onze doelstelling(en):

Iedereen te informeren over en te interesseren voor de computer (-techniek) en informatica.
Hen de mogelijkheid te bieden hun kennis en vaardigheden op dit gebied te vergroten, alles in de ruimste zin des woords.


Voordelen lidmaatschap CCW

De vereniging

De Computer Club Weesp is een Vereniging die is opgericht door vijf enthousiaste vrijwilligers die veel vrije tijd hebben gestoken in het opzetten van een club voor de minder ervaren computergebruiker. Wat u bij ons kunt verwachten is een groep enthousiaste computer gebruikers die proberen hun kennis en ervaring over te brengen op de minder ervaren gebruikers. Dit gebeurt door middel van een wekelijkse bijeen­komst op de woensdagavond van 19:30 tot ± 21.30 uur. Op deze avond kan ieder lid terecht met problemen en vragen met betrekking tot de computer en software programma’s. smartphones, tablets, apps en sociale media. Soms krijgt de woensdagavond een thema dat op dat moment "Actueel" is. Het kan ook zijn dat er vragen vanuit de leden komen om op een bepaald onderwerp dieper in te gaan. Hiervoor wordt dan een woensdagavond gebruikt.

De CCW organiseert ook begeleide trainingsavonden. Dit zijn avonden waar onder begeleiding in groepjes van 3-6 personen dieper wordt ingegaan op onderwerpen als basiskennis pc-gebruik Windows en tekstverwerking. Het gebruik van tablets, smartphones en apps. Ook de behandeling van andere onderwerpen is natuurlijk mogelijk als hier vraag naar is. Deze instructie avonden zijn eens in de twee weken op vrijdagavond. Voor meer informatie hierover, zie Trainingen.

Gezelligheid is een woord dat zeker slaat op de CCW. Want niet alleen de computer is belangrijk, de clubavonden zijn ook bedoeld voor de sociale contacten met andere leden van de vereniging. Heeft u een probleem, praat er over en er komt meestal een oplossing. Niet alleen software problemen maar ook die van de hardware, de computer zelf. De CCW richt zich niet alleen op de minder ervaren computer gebruiker, een ervaren computer gebruiker is natuurlijk ook van harte welkom. Iedereen kan van iedereen leren, wat de een niet weet, weet de ander misschien wel. Daarom is het belangrijk dat er leden zijn met ervaring in de Computer business. Een vereniging met een zo breed mogelijk kennisgebied kan leden beter helpen.

Faceboek

Bezooek ook eens onze faceboekpagina: https://www.facebook.com/ComputerClubWeesp.

Komt u gerust eens vrijblijvend langs op een CCW woensdag clubavond, en denk maar zo;
“vragen staat vrij en vreemde vragen bestaan niet”
Wij hopen u te mogen begroeten bij de Computer Club Weesp.

op een club avond

Laatst geupdate:

28-11-2017 21:37 uur
Copyright © 2010 Computer Club Weesp